Oversikt

Gjennomgang av appen

Klikk og følg stegene for å gå igjennom funksjonene i PatientSky-appen.

Hjem-side

Når du har logget inn i appen, vil du først se Hjem-siden. Nedenfor finner du introduksjonen til hver funksjon på hjem-siden.

Klinikkskort

I midten finnes det klinikkskort som viser klinikkinformasjon, adresse, snarveier til klinikkens tjenester og timebestilling.

Dersom det er din første gang i appen, vil det vises tomt på klinikkskort. En klinikk vil legges til når du har bestilt en time eller tatt kontakt med klinikken via appen.

Etter du har lagt til en klinikk kan du finne klinikkinformasjon, åpningstider, nyheter og alle tjenester som klinikken tilbyr ved å trykke på Alle tjenester. Om du vil bestille time med en gang kan du trykke på Bestill time.

Meny (☰)

Trykk på Meny (☰) øverst i venstre hjørne for å komme inn i kontoinnstillinger. Her har du tilgang til din profil, innstillinger, relasjoner og hjelp til appen.

Knappen Imiter relasjon

Det finnes også knappen Imiter relasjon ved siden av ditt profilbilde. Om du er lagt til som en relasjon for en annen person, ved å trykke på knappen får du oversikt over din relajson(er) du har tilgang til.

Du kan da velge personen du ønsker å utføre handlinger på vegne av. Merk at det kan finnes flere relasjoner her. (se eksempel).

Les mer om Relasjon-funksjonen i appen her.

Dersom du ikke finner din relasjon, ta gjerne kontakt med din klinikk. Det er kun behandlere som kan legge til nye relasjoner eller fullstendig fjerne eksisterende relasjoner.

Vis profil

Du kan legge til eller endre ditt profilbilde, e-postadresse og administrere telefonnummer og adresser.

 • Endre telefonnummer: Endre eller legge til forskjellige telefonnummer for Hjem eller Arbeid.

 • Endre addresser: Endre eller legge til en adresse for hver kategori, Hjem, Arbeid og Faktura.

Merk at du ikke kan endre navnet ditt i appen eller adressen som er registrert i Folkeregisteret. Mens adressen er synkronisert med Folkeregisteret, gjør ikke navnet det. Dersom du finner feilstaving, ta kontakt med din klinikk for å endre det.

Innstillinger

Her finner du innstillinger til appen, informasjon om personvern og appen. Se detaljer nedenfor.

Kontoinnstillinger

 • Språk: Lar deg velge hvilket språk du vil ha i appen, norsk eller engelsk.

 • Varsler: Åpner varslingsinnstillinger på mobilen din. Du kan slå på/av push-varsling på PatientSky-appen.

Personvern

Du kan lese retningslinjer for personvern, og eventuelt trekke samtykke og identifisering. Du som pasient kan når som helst trekke samtykke.

Merk at dersom samtykker trekkes, blir du logget ut av appen, og appen blir tilbakestilt. Om du vil bruke appen igjen må du identifisere deg og godkjenne samtykket på nytt.

Merk at når det er oppdatering i innholdet knyttet til samtykke eller vilkårene våre må du gi samtykke på nytt. Det er for at de nødvendige personopplysningene kan oppbevares for å legge til rette for kommunikasjon mellom pasient og de behandlingsinstitusjonene du benytter.

Relasjoner

Hvis du har lagt til relasjoner, får du oversikt over deres tilgang til din profil i fanen Relasjoner. Tilgangen kan fjernes eller gjeninnsettes for enhver relasjon. Huk på eller av de som du vil gi eller fjerne tilgang til.

Les om hvordan du kan bruke Relasjoner-funksjonen i appen her.

Hjelp

Logg ut

Du kan enkelt logge deg ut ved å trykke på Logg ut nederst på fanen. For å logge deg inn igjen benytter du deg bare av innloggingsmetoden du selv har valgt.

Oversikt over handlinger

Her får du en oversikt over din dialog med klinikken, nåværende og kommende timer og betalingsinformasjon. Se detaljer nedenfor.

Meldinger

Oversikt over beskjeder og oppgaver du må håndtere.

 • Antall uleste meldinger vises i overskriften.

 • Det vises maksimalt fire meldinger. Du kan trykke på Se mer eller Meldinger i menylinjen om du vil se alle meldinger. Velg fanen Arkiv hvis du vil se de tidligere meldingene.

 • Alle meldinger viser datostempel.

Timer

Oversikt over nåværende og kommende timer.

 • Maksimalt fire timer vises. Du kan trykke på Se mer om du har flere kommende timer.

 • Antall timer i dag eller i tiden fremover vises i overskriften.

  Merk at tidligere timer ikke vises på Hjem-siden. Dersom du vil se tidligere timer, trykk Se mer eller Kalender i menylinjen, og deretter velg fanen Arkiv.

 • Når det er 10 minutter til videokonsultasjonen starter, blir knappen Start tilgjengelig ved siden av timen. Les hvordan du kan starte videokonsultatjsonen her.

 • Når det er 5 minutter til timen eller telefonkonsultasjonen starter, har du mulighet til å trykke på knappen Sjekk inn ved siden av timen. Les hva betyr å sjekke inn for disse timene her.

Betalinger

Oversikt over alle ubetalte og betalte regninger og fakturaer. Klikk på Se mer eller Betalinger i menylinjen for å se alle regningene.

Menylinjen

Fra menylinjen nederst kan du navigere i appen.

Herfra har du tilgang til:

 • Betalinger: Oversikt over alle ubetalte og betalte regninger.

  Du kan få mer informasjon om betaling ved å klikke på knappen Last ned og deretter Kvittering. Da hentes kvitteringens detaljer opp i PDF fil (se hvordan).

  Merk at det kun er betaling fra Convene terminal som hentes her.

 • Meldinger: Oversikt over alle uleste og leste meldinger. Trykk for å lese og eventuelt svare på meldingen om det er mulig.

 • Oppgaver: Oversikt over alle uferdige og fullførte oppgaver.

  Dette er oppgaver som klinikken gir til deg som pasienten. Trykk for å åpne og eventuelt fullføre en oppgave. Dersom behandleren fullfører en oppgave på vegne av deg, så vil ikke oppgaven flyttes til fanen Arkiv før appen er restartet.

 • Kalender: Oversikt over alle kommende og tidligere timer. Dette inkluderer vanlige og eventuelle telefon- og videokonsultasjoner. Trykk på timen for å se mer informasjon om time.

  Merk at timene som er avsluttet de siste 24 timer også vises i fanen Timer. Etter 24 timer flytter de seg automatisk til fanen Arkiv.

Klikk deg videre til Bruk for å lære mer om de ulike mulighetene du har i appen.

pageBruk

Last updated