Pasientportalen

Lær mer om vår nettløsning for pasienter

Klikk her for å laste ned appen eller hold mobilens kamera opp til QR-koden for å laste ned PatientSky-appen i dag.

Innlogging

For å logge inn i pasientportalen, gå til my.pasientsky.no.

I pasientportalen kan du logge deg inn for å kommunisere med klinikken, bestille konsultasjoner, forsespørre fornying av resept, gjennomføre videokonsultasjon med fastlegen, og mange andre spennende funksjoner.

Du kan velge mellom ulike metoder for innlogging:

 • BankID: Denne metoden krever at du har BankID. Kontakt din bank om du har spørsmål om BankID

 • Buypass: Logg inn med ditt Buypass smartkort i kortleseren eller med din Buypass ID på mobil.

Introduksjon av pasientportalen

Klikk for å åpne og få introduksjon over funksjonalitetene i pasientportalen.

Min profil

Merk at du også kan redigere din profil eller kontaktinformasjon i innstillinger i appen. Informasjon synkroniseres automatisk mellom appen og klinikken.

 • Endre bilde: Last opp nytt bilde.

 • Kontaktinstillinger: Legg til kontaktinformasjon som telefonnummer og adresse så klinikken kan kontakte deg.

 • Samtykke:

For å kunne benytte PatientSky må pasient samtykke til vilkårene våre. Dette er for at vi skal kunne oppbevare de nødvendige personopplysningene for å legge til rette for kommunikasjon mellom deg og de behandlingsinstitusjonene du benytter. Dette gjelder fødselsnummeret og kontaktinformasjonen du oppgir.

Gi samtykke for å komme i gang. Dette trenger du som pasient kun å gjøre første gang du logger inn. Merk at du kan når som helst trekke samtykket. Dette gjøres ved å klikke på samtykke og reserver deg. Merk at du da ikke vil ha mulighet til å benytte deg av både PatientSky appen og pasientportalen.

 • Rediger: Endre navn, adresse, epostadresse, telefonnummer.

Mine konsultasjoner

Under mine konsultasjoner kan du:

Les hvordan du kan bestille ny konsultasjon her.

Kommunikasjon

Innboks: Her kan du lese løpende eller uleste dialoger med din klinikk eller behandler.

 • Oppdatert: Sist meldingen ble oppdatert.

 • Type: Hvilken kommunikasjonstype henvendelsen er. Det finnes 4 ulike kommunikasjonstyper: E-konsultasjon, Annen henvendelse, Fakturaspørsmål og Reseptforespørsel. Hvilke typer du kan starte med din klinikk er avhengig av hva klinikken har valgt å aktivere for pasientene.

 • Fra: Hvilken behandler eller klinikken meldingen er sendt fra.

 • Status: Viser om pasient har en åpen eller avsluttet dialog gående med klinikken. Dersom behandler ikke trenger ditt svar og har merket dialogen som avsluttet, etter du har åpnet og lest dialogen vil den automatisk flytte seg til fanen Arkiv.

Arkiv: Her får du oversikt over avsluttede dialoger.

Dersom behandler ikke trenger ditt svar og har merket dialogen som avsluttet, etter du har åpnet og lest dialogen vil den automatisk flytte seg til fanen Arkiv.

Nederst har du også mulighet til å starte e-konsultasjon. Merk at det kan påløpe egenandel i henhold til gjeldende takst.

Mine betalinger

Under Mine betalinger kan du se informasjon om dine utestående betalinger, betalte fakturaer og eventuelle transaksjoner.

Utestående: Oversikt over eventuelle utestående fakturaer fra klinikken. Dette gjelder kun for klinikkene som benytter seg av en Convene-betalingsterminal. Når fakturaen er betalt flyttes den over til fanen Betalt i år og Alt betalt.

Betalt i år: Oversikt over alt du har betalt til klinikker i inneværende år.

Alt betalt: Historikk over alt du har betalt til klinikken(e) du har besøkt.

Hver fane viser følgende informasjon:

 • Dato: Dato betalingen ble foretatt

 • Klinikk: Klinikk du har besøkt eller utført konsultasjon med

 • Betaling: Hvilken betalingsmetode du har brukt

 • Status: Status av betalingen eller fakturaen

 • Fakturanummer: Eventuelt hvilket nummer fakturaen har

 • Betalt: Beløpet du betalte

Det er mulig å laste ned kvittering på appen. Vi anbefaler dermed at du bruker vår appen. Klikk her for å laste ned appen.

Start Helsehjelp

Merk at hvilke tjenester som er tilgjengelige her avgjøres av hver enkelt klinikk. Ta direkte kontakt med klinikken din dersom du har noen spørsmål.

Dersom du ikke har fastlege, må du først søke opp aktuell klinikk før du kan starte helsehjelp.

Les hvordan du kan bestille ny konsultasjon eller hvordan bruke øvrige funksjoner her.

Relasjoner

Du kan nå administrere Relasjoner i appen. Les mer her.

Ved å gi en relasjon tilgang, gir du en annen person muligheten til å se og administrere din detaljer.

En relasjon kan være:

 • Foreldre til barn under 16

 • Verger

 • Barn av gamle foreldre eller besteforeldre

Merk at det er klinikken som kan legge til Relasjoner. Om du vil legge til relasjoner må du ta kontakt med din klinikk.

Dersom du har relasjoner lagt til viser det under seksjonen Relasjoner.

Klikk her for å lære mer om hvordan du kan redigere relasjonene dine.

Hva kan en relasjon gjøre?

En relasjon kan få oversikt over din informasjon i pasientportalen og har mulighet til å gjøre handlinger på vegne av deg. Dette vil gjelde kommunikasjon med alle klinikker du har en forbindelse til.

Disse handlingene inkluderer muligheten til å:

 • Bestille timer, videokonsultasjoner med mer.

 • Lese, svare og sende meldinger

 • Starte ny e-konsultasjoner

 • Starte videokonsultasjoner

 • Endre navn og kontaktinformasjon

 • Sende forespørsel om reseptfornyelse

 • Endre og gi tilgang til andre relasjoner

 • Se sammendrag av betalinger og laste ned kvitteringer

Offentlige tjenester

Her finnes det de ulike knappene linker til relevante sider på HelseNorge

E-apotek

Her har du mulighet til å sende forespørsel om reseptfornyelse. Dette kan du også gjøre ved å trykke på Start helsehjelp dersom det alternativet er aktivert av klinikken.

Om du vil lære mer om funksjonene under Start Helsehjelp eller hvordan du kan administrere Relasjoner, klikk deg videre til Bruk.

Last updated