Relasjoner

Lær mer om relasjonfunksjonaliteten i PatientSky-appen

Hva er en relasjon?

En relasjon er en person som har mulighet til å utføre handlinger på vegne av en annen person. I PatientSky kan du være en relasjon, eller du kan legge til en annen person som din relasjon slik at de kan se og administrere dine detaljer for deg.

Eksempel på en relasjon

 • Foreldre til barn under 16

 • Verger

 • Barn av gamle foreldre eller besteforeldre

Dersom du har relasjoner lagt til i pasientportalen kan du også finne dem i appen.

Gjennomgang av Relasjoner-funksjonen

Klikk og følg stegene for å gå igjennom hvordan du kan bruke Relasjoner-funksjonen.

Hva kan en relasjon gjøre?

En relasjon kan få oversikt over din informasjon både i appen og pasientportalen, relasjonen har mulighet til å utføre handlinger på vegne av den de har tilgang til. Dette gjelder kommunikasjon med alle klinikker personen har en forbindelse til hvor relasjon er satt opp.

Disse handlingene inkluderer muligheten til å:

 • Bestille timer, videokonsultasjoner med mer.

 • Lese, svare og sende meldinger.

 • Starte nye e-konsultasjoner.

 • Endre kontaktinformasjon.

 • Gi eller fjerne relasjoners tilgang

 • Sende forespørsel om reseptfornyelse.

 • Se sammendrag av betalinger og laste ned kvitteringer.

Administrere relasjoner

I appen kan du få oversikten over dine relasjoner ved å trykke på fanen Relasjoner eller knappen Imiter relasjon. Men det finnes to typer relasjoner som du kan administrere.

Relasjoner som har tilgang til din profil ligger under fanen Relasjoner i Meny (☰). Relasjoner du er lagt til på finnes under knappen Imiter bruker. Vi deler relasjoner og administrering av disse inn i to typer:

Fanen Relasjoner

Trykk på Meny (☰) og fanen Relasjoner under ditt profilbilde.

Her kan du gi eller fjern tilgang ved å huke på eller av veksleknappen.

Merk at blå veksleknappen indikerer at du har gitt personen tilgang til din profil og de kan derfor utføre alle handlinger på vegne av deg.

Det er kun behandlere som kan legge til nye relasjoner eller fullstendig fjerne eksisterende relasjoner. Du kan derimot gi eller fjerne tilgang for enhver relasjon som allerede har blitt lagt til av en behandler.

Knappen Imiter relasjon

Trykk på Meny (☰) og knappen Imiter relasjon ved siden av ditt profilbilde.

Knappen Imiter relasjon gir deg muligheten til å utføre handlinger på vegne av en annen person. Her finner du en oversikt over personer som du har tilgang til. Velg deretter personen du ønsker å administrere.

Når du er i imiteringsmodus, vises det en oransje statuslinje øverst på hjem-siden.

Legg merke til følgende:

 • Når du imiterer en relasjon, vil profilen, funksjonene og knappene vises med oransje farge (se eksempel). Les om handlingene du kan gjøre som en relasjon her.

 • Meldinger sendt av en relasjon vil også vises med oransje farge, sammen med navn og dato (se eksempel).

 • Vær oppmerksom på at personen til enhver tid kan gi eller fjerne tilgangen til sin profil. Ta kontakt med klinikken dersom du har mistet din tilgang.

Avslutte imitering

For å avslutte imitering, kan du trykke på enten knappen Avslutt på Hjem-siden eller knappen Avslutt imitering ved siden av profilbildet i menyen (☰) .

Last updated